ซื้อ-ขายทองคำแท่ง
ผ่านทาง Online24 ชม.
ทองเยาวราช มาตรฐาน สคบ.
สินค้าและบริการ
  • ซื้อ-ขายทองคำแท่ง 99.99% LBMA (London Bullion Market Association) น้ำหนัก 1 กิโลกรัมต่อแท่ง (สำหรับช่างทอง-สามารถซื้อทองน้ำหนักต่ำกว่า1กิโลกรัมได้ สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางบริษัท)
  • ซื้อ-ขายทองคำแท่งมาตรฐาน 96.50% น้ำหนักแท่งละ 5 และ 10 บาท
  • จำหน่ายเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99%